Komitet Wyborczy Wyborców KUKIZ'15

Uchwała nr 13/2019 Państwowej Komisji
Wyborczej z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
o utworzeniu komitetu wyborczego
wyborców pod nazwą Komitet Wyborczy Wyborców KUKIZ'15
w celu zgłaszania kandydatów
na posłów do Parlamentu Europejskiego
w wyborach zarządzonych na dzień
26 maja 2019 r.

Informacje
o KWW

Pełnomocnik Komitetu Wyborczego: Zbigniew Oborski

Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego: Aleksandra Ziółkowska


Dane kontaktowe: Komitet Wyborczy Wyborców KUKIZ'15
ul. Mokotowska 71/5, 00-530 Warszawa
email: kww@ruchkukiz15.pl
tel.: 505 776 231 (pon.-pt. 9:00 - 17:00)

Rejestry:

Rejestry zaciągniętych kredytów: Brak zaciągniętych kredytów

Rejestr wpłat: pobierz rejestr

Wpłaty na KWW Wyborców KUKIZ'15

Wpłaty na konto KWW mogą być dokonywane w formie przelewu wyłącznie:

Z konta prywatnego Czekiem rozrachunkowym Kartą płatniczą

Niedozwolone są:

Wpłaty gotówkowe w kasie banku Wpłaty w urzędach pocztowych Wpłaty z kont firmowych, spółek, fundacji i stowarzyszeń

Jak poprawnie zrobić przelew:
1. Podaj nazwę odbiorcy wpłaty:
Komitet Wyborczy Wyborców KUKIZ'15
ul. Mokotowska 71/5, 00-530 Warszawa

2. Wpisz numer rachunku bankowego:
PKO BP
28 1020 1013 0000 0702 0404 2594

3. Wpisz w tytule wpłaty:
Darowizna na rzecz
KWW Kukiz'15, wybory do Parlamentu
Europejskiego 2019.
Darczyńca zamieszkały w Polsce.
[Twój] numer PESEL
Obowiązek informacyjny KWW KUKIZ'15 o zasadach pozyskiwania środków finansowych realizowany na podstawie art.139 kodeksu wyborczego
 1. Środki finansowe mogą być wpłacane na rzecz komitetu jedynie przez obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  (art. 132 § 3 Kodeksu wyborczego).
 2. Zakazane jest udzielanie komitetowi wyborczemu korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, z wyjątkiem usług wymienionych w art. 132 § 5 pkt 1 - 4
  (art. 132 § 5 Kodeksu wyborczego).
 3. Kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego może wpłacić na rzecz komitetu sumę nieprzekraczającą kwoty 101 250,00 zł
  (art. 134 § 3 Kodeksu wyborczego)
 4. Korzyści majątkowe przyjęte przez komitet z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego lub ich równowartość podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa
  (art. 149 § 1 Kodeksu wyborczego).
 5. Naruszenie zasad finansowania komitetu wyborczego, wymienionych w art. 506 Kodeksu wyborczego stanowi występek zagrożony kara grzywny od 1 000 do 100 000 zł
  (art. 506 Kodeksu wyborczego).